Theaterbureau De Rode Loper

cultuuronderwijs
Omschrijving

Theaterbureau De Rode Loper is opgericht en wordt geleid door de twee theatermakers Anne ten Barge en Casper Schimmel. De Rode Loper werkt daarnaast regelmatig samen met twee acteurs/ theaterdocenten: Fiona Elferink en Casper Coenegracht. Allen zijn afgestudeerd aan de kunstacademies ArtEZ Arnhem of Fontys Tilburg (theateropleiding, specialisatie theaterdocent/regisseur). Naast opleiding en ruime werkervaring op het theatergebied zijn De Rode Loper-medewerkers ook in het bezit van diploma’s voor het werken in de zorg, onderwijs en het werken met specifieke doelgroepen. Van kind tot oudere, van bedrijfsleven tot zorginstelling, complex of juist helemaal niet. De diversiteit van elke groep heeft zijn kwaliteiten en het gaat er om dat je die weet aan te boren en tot theater weet te maken. Anne en Casper hebben met Theaterbureau De Rode Loper de slogan die ze in 2007 bedachten waarheid gemaakt. Theater voor iedereen! Onze acteurs zijn Casper Coenegracht, Jolijn Tuenter, Britt van Tooren, Saskia Kettelerij, Fiona Elferink, Anne ten Barge en Casper Schimmel

Disciplines Cultuuronderwijs
Theater
Doelgroepen Cultuuronderwijs
PO-groep 7 en 8SBO - bovenbouwVO - vmbo onderbouwVO - havo onderbouwVO - vwo onderbouwVSO - Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen/jongerenVSO - Cluster 2: dove, slechthorende en kinderen/jongeren met een taal- spraakontwikkelingsstoornisVSO - Cluster 3: motorisch en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen/jongerenVSO - Cluster 4: kinderen/jongeren met psychische stoornissen en gedragsproblemenSO - PraktijkonderwijsSO - Internationale schakelklas
Deel deze cultuuronderwijsaanbieder op

Cultuuronderwijsproducten

  • Social Media Alert

    PO-groep 7 en 8VO - vmbo onderbouw
  • Pest je of word je gepest? Dat is de vraag!

    PO-groep 7 en 8SBO - bovenbouw
profiel

Informatie