profiel
Lid sinds juni 2021
Stuur bericht

PLACK, Platform voor Cultuur & Kunst Westerkwartier.

Informatie

Plack vertegenwoordigt de culturele sector in het Westerkwartier, behartigt hun belangen en stimuleert de ontwikkeling van de sector. Plack Westerkwartier is in 2018 ontstaan, nadat meerdere initiatieven samen kwamen in een cultuurplatform. Dit gebeurde in aanloop naar het ontstaan van de nieuwe gemeente Westerkwartier. De cultuursector verenigde zich en stelde een Cultureel Manifest op, dat de nieuwe gemeente richting zou moeten geven bij ontwikkelingen op het gebied van cultuur/cultuurbeleid. Het cultuurplatform werd gesprekspartner voor de gemeente en er werd besloten een officiële status aan te nemen. In Grootegast bestond al een cultuurplatform, genaamd Plack. Daar werd Westerkwartier achter gezet en de statuten werden lichtjes aangepast. Sinds de zomer van 2019 is Plack Westerkwartier actief. Plack WK vertegenwoordigt de cultuursector, zonder dat ze pretendeert de sector te vertegenwoordigen. We zijn geen vakbond. Wel zorgen we er voor dat elke ‘geleding’ – zoals koren, korpsen, musea, theater, festivals etc. – betrokken is. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Daarnaast proberen we de sector te ondersteunen met kennis, proberen we initiatieven aan te jagen en samenwerkingen tot stand te brengen. Wat doen we concreet: Het platform komt eens in de paar maanden samen om ontwikkelingen in de cultuur te bespreken Regelmatig overlegt het bestuur met de wethouder cultuur, waarbij beide partijen inbreng hebben. We organiseren een aantal keren per jaar informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten voor de gehele cultuursector. Daarbij richten we ons op onderwerpen die voor veel organisaties interessant zijn, zoals fondsenwerving, marketing of vrijwilligersbeleid. We ontwikkelen en beheren deze website, Fier Westerkwartier

Categorieën
Organisatie / instelling / bedrijf Culturele instelling / kunstencentrum / muziekschool
Disciplines
Beeldende kunst
Dans
Muziek
Taal
Theater
Erfgoed
Gemeente
Westerkwartier
Interesses
Beeldende kunst
Dans
Muziek
Taal
Theater
Erfgoed
Deel dit profiel op

Prikbordberichten

Groepen

  • Cultuurplatforms

    Gemaakt op 23 mei 2024