profiel

Informatie

Stuur bericht

Museum Wierdenland

Lid sinds mei 2021location/on 2
Categorieën
Organisatie / instelling / bedrijf Culturele instelling / kunstencentrum / muziekschool Expositieruimte
Disciplines
Beeldende kunst
Erfgoed
Gemeente
Westerkwartier
Informatie

Museum Wierdenland Ezinge Al 3000 jaar wonen en werken er mensen langs de Groninger Waddenkust. Zij lieten een rijke tastbare cultuurgeschiedenis achter. Middag-Humsterland, ten zuiden van het Reitdiep, is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Dit wierdenlandschap is zeer typerend voor de ontstaansgeschiedenis van het noordelijk zeekleigebied. Museum Wierdenland in Ezinge toont deze geschiedenis en bijzondere vondsten van prof. Van Giffen, waarmee Ezinge internationale faam verwierf. Uit de vondsten kan worden afgeleid hoe men in de regio leefde tijdens de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Naast onze vaste collectie hebben we tijdelijke exposities waarbij er gestreefd wordt naar een verbinding tussen - vroeger en nu - tussen landschap en kunst - passief en actief beleven. In 2021: ' Hou(t) van Bomen' Bomen en hout in het terpen- en wierdegebied mei - 31 oktober 2021 In deze tentoonstelling kijken we heel breed naar bomen en hout. We beginnen bij de wierdebewoners. Voor de aanleg van de dijken liep het land in de winter regelmatig onder water. Op de wierden groeiden slechts enkele boomsoorten, zoals hazelaar en vlier. Toch zijn er veel archeologische houten vondsten gedaan, zoals schalen, wagenwielen en waterputten waarvan een selectie te zien is in de presentatie. Ook is er aandacht voor houtgebruik nu. Er zijn kunstwerken over bomen en hout van kunstenaars en ambachtslieden uit de regio, onder wie Matthijs Röling, Melle Koot, Jos Mulders, Tico Top, Henk Helmantel en Inka Markowski. Bezoekers krijgen veel informatie over bomen o.a. aan de hand van materiaal uit een ‘xylotheek’, themaborden, voorwerpen en een filmpje. De actuele thema’s rondom bomen zullen worden behandeld. Daarbij komen de standpunten van diverse organisaties rondom die thema's aan bod, zoals die van Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en de Bomenridders. Afhankelijk van de corona-situatie, hopen we ook een aantal lezingen, excursies en workshops te organiseren. Zodra het kan gaan we deze activiteiten inplannen. Hou de website en facebook van Museum Wierdenland in de gaten.

Deel dit profiel op

Recente nieuwsberichten

  • 14 september Lezing: De Groninger Blaarkop

    Gemaakt op 13 augustus 2022
  • Arrangement Allersmaborg - Kerk Ezinge - Museum Wierdenland

    Gemaakt op 12 april 2022
  • Workshop 'Maak je persoonlijke boom'

    Gemaakt op 02 september 2021