WHIRL Productions

cultuuronderwijs
Omschrijving

Multimedia Me (multimediame.nl) is een laagdrempelige interactieve workshop waarin je uitgedaagd en gestimuleerd wordt om een kort multimediaal verhaal te ontwikkelen. Ik stuur daarbij aan op een zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde, vernieuwende en zintuigprikkelende uiting met maatschappelijke impact. In 6 lessen help ik je om je creatieve visie verder te ontwikkelen en reik ik je daarbij manieren aan om deze in de praktijk te verwezenlijken. Je doet grondige basiskennis op voor het maken van films, theatervoorstellingen en games, van pre- tot postproductie. Ik zal ingaan op het maken van tekst, beeld, geluid en beweging en de concrete toepassing ervan bij het vertellen van verhalen. Verder behandelen we belangrijke verteltechnieken als plot, karakter, drama en vertelwijze. Parallel daar aan krijgt je eigen project vorm en werk je toe naar een samen afgesproken einddoel. Daarbij is er de mogelijkheid om te kiezen voor een intensief traject met extra feedback op je project tussendoor. Naast de 6-delige workshop zijn ook andere begeleidingstrajecten mogelijk.

Disciplines Cultuuronderwijs
Beeldende kunstDansFilmInterdisciplinairLiteratuurMediakunstMuziekTheater
Doelgroepen Cultuuronderwijs
PO/SBO/SO - docentenVO - docenten
Deel deze cultuuronderwijsaanbieder op

Cultuuronderwijsproducten

  • Multimedia Me

    PO/SBO/SO - docentenVO - docenten
profiel

Informatie